+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech4
  • English78
  • Polish137
  • Serbian228
  • Ukrainian880
  • Slovak

Usluge

SERVIS

Na sve naše proizvode pružamo standardnu garanciju i servisne usluge posle garancije. Servis opreme za laboratorije PFEUFFER vrši ovlašćeni servisni tehničar ili se na opravku šalje  u fabriku.

PREGLED PRE SEZONE

Na sušare Stela, prevoznu tehniku, mašine za prečišćavanje i druge ugrađene mašine nudimo uslugu pregleda "pre sezone" i "posle sezone", uključujući revizije električnih i gas aparata. Svi servisne poslove u okviru ove usluge vrše ovlašćeni tehničari. U slučaju pregleda pre sezone vrši se jednodnevni pregled sušare Stela, podešavanje i otklanjanje manjih kvarova koji mogu da se oprave direktno na licu mesta. U slučaju da su pronađeni ozbiljniji nedostaci, naredni koraci  dogovaraju se direktno sa servisnim tehničarom. Na kraju pregleda izdaje se protokol sa navodima o stanju servisa i preporučenim merama za narednu sezonu. Za detaljne uslove definisane u ugovoru molimo da nam pošaljete pitanje putem kontakt formulara. U slučaju sklapanja usluge tehničar će vas pre pregleda nazvati da biste dogovorili povoljan datum posete.

REVIZIJA GAS UREĐAJA

Prilikom naručivanja osnovnog servisa istovremeno sa ovom uslugom na lice mesta stiže specijalista za gas da izvrši obaveznu godišnju reviziju gasa. Ova revizija obuhvata podešavanje plamenika i izdavanje protokola o podešavanju gasa. Kupac je na ovo vreme obavezan da obezbedi snabdevanje gasom iz gasne kompanije za testiranje.

SERVIS 24

Ovaj servis se ugovara u vremenu žetve i koristi se za momentalno rešenje nastalih poteškoća na sušari STELA. Ugovor za uslugu Servis 24 može da se zaključi u pisanom obliku neposredno pre početka sezone. Usluga će Vam osigurati, da će kvar od vremena obaveštenja biti rešen prioritetno, i to tako da će do 24 sata kvar biti otklonjen ili – u slučaju ozbiljnijeg kvara – biće pokrenut takav postupak rešenja koji će omogućiti da se kvar što je moguće brže otkloni. Kvar velikih razmera biće rešen u što najkraćem vremenu. Međutim, u ovakvim težim slučajeva vreme otklanjanja kvara može da pređe 24 sata. Na nabavku rezervnih delova, u slučaju saglasnosti naručioca, vršimo ekspresni prevoz po potrebi i avionom. Naručilac će da plati samo troškove prevoznika, izdaci za obezbeđenje poslova ulaze u cenu. Kod sušara koje su u garanciji prevoz i cena za rezervne delove se ne naplaćuje.

U ceni usluge Servis 24 je non-stop održavanje pripravnosti i prioritet rešenja (servisni tehničar prekine normalnu aktivnost i posvećuje pažnju Vašem problem). Ovaj prioritet važi i za više kvarova u toku sezone.

Za detaljne uslove definisane u ugovoru molimo da nam pošaljete pitanje putem kontakt formulara.

PROJEKTIRANJE

Prilikom projektovanja linija i magacina za žitarice posle žetve polazimo od bogatog iskustva naših projektnih specijalista i konstruktera. Mašinsku tehnologiju u linije za tretman posle žetve uvek ugrađujemo prema dogovoru sa klijentom. Kod ključnih mašina uglavnom se oslanjamo na proizvode vrhunskih inostranih proizvođača, a prilikom normalne opreme linija obično uzimamo domaću tehnologiju. Izbor proizvođača i dugotrajna saradnja sa njima nam omogućava brzu realizaciju pojedinačnih isporuka mašina, ali i investicionih jedinica.

U slučaju gradnje linije za tretman žitarica posle žetve ključ u ruke, pripremićemo za Vas predlog rešenja, izraditi projekt, obezbediti isporuku tehnologije na određeno mesto, montažu cele tehnologije, elektromontažu, ASR, puštanje u rad, obuku radnika i na kraju ćemo izvršiti probni rad.

Prilikom montažnih radova se kao inženjerska firma oslanjamo na partnerska montažna i servisna preduzeća sa kojima rešavamo nabavku (isporuku).