+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • Czech74
 • English413
 • Polish339
 • Serbian500
 • Ukrainian987
 • Slovak

JE-MA Transporteri

 • kapacitet do 60 t/h
 • dug vek trajanja
 • niski troškovi održavanja (servisa)
 • jednostavna instalacija
 • njihova prednost je visoki radni učinak sa niskim utroškom energije i veoma dobro rešena konstrukcija
 • ovo su standardni elevatori sa korpama, pužni, trakasti i kombinovani lančani transporteri.

JE-MA transporteri

JE-MA transporteri su rešenje za transport materijala kapaciteta do 60 t/h. Njihova prednost je visoki radni učinak sa niskim utroškom energije i veoma dobro rešena konstrukcija. Glavni proizvodi kompanije su transporteri za žitarice, zrna, razne granulate i đubriva. Transporteri su pocinkovani i proizvode u skladu sa propisima EU. Ovo su standardni elevatori sa korpama, pužni, trakasti i kombinovani lančani transporteri. Radi se o standardnim elevatorima sa kofama, pužnim transporterima, trakastim transporterima i kombinovanim lančanim transporterima. Danska fabrika JE-MA takođe proizvodi dovodne levke i dovodne kanale sa ugrađenim čeličnim koritom koji je sastavni deo prijemnog transportera. U slučaju niskog nivoa podzemnih voda možemo napraviti plići dvostruki prijemni kanal.

Vrlo uspešan proizvod kompanije JE-MA je lančani transporter sa opcijom „na gore“ tj. sa mogućnošću promene pravca za 90 o ili za 45o. Transporter je napravljen od jakog lanca sa gumenim nosačima koji zrnasti materijal transportuju do komora. Promena smera omogućena je  specijalnom zaokretnom stanicom koja dovodi do lučnog vučnog i povratnog rada. Kapacitet modela T20 je 20 t/h, a T40 40t/h.

Kombinovani lančani transporteri T20 i T40 se proizvode od tipskih delova modularnog sistema izrađenih od pocinkovanih glatkih panela. Transport materijala obezbeđuje jak valjkasti lanac sa fiksiranim gumenim nosačima. Horizontalan deo može poslužiti kao dovod za prijem materijala. Ono što ove transportere čini tako posebnim je mogućnost istovremenog horizontalnog i vertikalnog transporta materijala na isti pogon. Pored toga celokupan transport materijala se odvija iznad zemlje tako da nije potrebno ukopavati delove elevatora pod zemlju. Opcije pogona su prenosni motor ili prenosnik sa koturom i V remenom.

Sistemi JE-MA T20/40 kombinuju prijemnu korpu sa transporterom za pražnjenje. Korpa može biti postavljena na zemlji ili  unutar kanala (prenosne rešteke). Kapacitet prijema se kreće do 40 t/h. Trakasti transporteri T19V predstavljaju modularni sistem zasnovan na standardnim elementima koji se pravilnim  kombinovanjem montiraju u različite transportne sisteme. Njihove prednosti su male spoljne dimenzije, mala težina, varijabilnost sklopa i jednostavna instalacija. T19V transporteri su pogodni za horizontalan ili transport sa blagim usponom.  Njihov kapacitet se kreće od 25 do 50 t/h. Za potrebe višeg učinka na raspolaganju su modeli T50, T51, T52 i BC400 sa kapacitetima od 60, 105, 150 i 300 t/h. Trake su otporne na ulje, komore su od galvanizovanih ploča sa plastičnim rolerima. Za veće uglove nagiba transporter može biti opremljen trakom sa žljebovima ili grabljama.

Standardni proizvodni program JE-MA takođe ubraja redlere (T49, T57 i C300) i elevatori sa koficama (T53, T54, T55 i E300) kapaciteta 60-225 t/h.

Više u JEMA.

 

Video

Obrazac

form_gdpr