+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • Czech26
 • English377
 • Polish253
 • Serbian479
 • Ukrainian919
 • Slovak

Sušare VARIO

 • za manji obim sušenja
 • sušenje svih žitarica
 • mogućnost samopomoći montaže
 • velika varijabilnost opreme 
 • serijsko i kontinualno sušenje 

Tipska serija VARIO namenjena je za manji obim sušenja. Na sušari se mogu sušiti velika zrna, takođe je pogodna za sušenje semena posebnih kultura, kao što je kumin, mak, heljda, proso, korijander i slično. Specifičnosti serije VARIO  je dizajn kod koje postoji mogućnost samopomoći montaže. Pojedine sušare konstruisane su tako da dimenzijama i težinom odgovaraju za manipulaciju od strane jednog čoveka. Cela sušara sastavljena je od malih delova koji su međusobno povezani šrafovima. Izuzetno velika je varijabilnost opreme, u pogledu električnih delova, merenja i regulacije, od skoro primitivne za nisku cenu pa čak do komforne opreme uključujući izmenjivač i separatore prašine. 

Opis konstrukcije

U principu se radi o sušari sa kanalom malih dimenzija. Toranj (kula) stoji na četiri noge koje drže uređaj za pražnjenje, module kanala sve do rezervoara za punjenje. Uređaj za pražnjenje ima "turniket". Moduli kanala montirani su od traka sa umetnutim kanalima. Veličina predrezervoara je po izboru. Sa oba dve strane kanala nalaze se komore, na izlaznu komoru priključen je usisni ventilator, i to gore za direktni izlaz ili preko kolena na zemlji. Na njega je ugrađen uređaj za odvlačenje prašine, takozvani centralni separator (odvajač). Na ulazni kanal priključen je generator grejanja- direktni grejač gasa ili izmenjivač na LTO. 

Opis funkcije 

Sušare VARIO mogu da rade kontinualno, ali i serijski. Prilikom kontinualnog sušenja temperatura vazduha održava se pomoću termostata, dok se vlažnost održava manuelnim podešavanjem intervala za rad turniketa. 

 

 

 

Tabulka modelů sušiček VARIO

TipJedinicaPerformanseTokom sušenjaNapomena
VARIO 3 t.h-1 4,5 od 19% do 15% žitarice
VARIO 7 t.h-1 12,4 od 19% do 15% žitarice

 

 

Dokumenti za preuzimanje

Galerija

Obilní sušička STELA VARIO
Obilní sušička STELA VARIO
Obilní sušička STELA VARIO
Obilní sušička STELA VARIO

Video

Obrazac

form_gdpr