+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • Czech129
 • English380
 • Polish258
 • Serbian482
 • Ukrainian922
 • Slovak

Sušare BiTurbo - NOVO!

 • veliki kapacitet
 • potrošnja goriva i vrućeg vazduha manja za 15%
 • dve faze sušenja
 • bez oštećenja zrna
 • mogućnost regulisanja temperature u gornjem i donjem delu
 • BiTurbo i Combi Air Clean tehnologija

 

BiTurbo - Još jeftinija tehnologija za sušenje kukuruza!

Danas je moguće sušiti kukuruz još jeftinije nego pre, i to zahvaljujući novoj tehnologiji sušenja BiTurbo, koju je STELA predstavila prošle godine. Nova generacija sušara koristi potpuno nove elemente koji utiču na značajno smanjenje potrošnje toplote i manje oštećuju zrno prilikom procesa sušenja. Sušara koristi dva plamenika za sagorevanje, gde se svaki od njih može podesiti na različitu temperaturu. Tako se sušenje odvija u dve faze čime je moguće znatno regulisati količinu korišćene toplote i na taj način uštedeti puno novca. 

Toranj sušare je podeljen u dva dela sa različitim temperaturama sušenja. Plamenici za sagorevanje su instalirani tako da se osigura  optimalno sušenje po celoj dužini kanala za sušenje. Dok se u gornjem delu suši veoma vlažno zrno na temperaturi od 90 do 100 °C, u donjem delu se odvija finalno sušenje na dosta višoj temperaturi (od 130°C do 150°C). S obzirom da se na ovaj način kukuruz suši postepeno, ne dolazi do oštećenja zrna, a značajna količina energije se sačuva. Ukoliko kukuruz nije toliko vlažan za sušenje se može koristiti samo jedan plamenik, konkretno plamenik u donjem delu, dok se u tom slučaju gornji deo samo zagreva. 

Svaki od dva dela sušare STELA BiTurbo ima i svoj ventilator i koristi drugi tip vazduha. Gornji deo se zagreva mešavinom svežeg vazduha od spolja i toplog vazduha iz donjeg dela sušare. Ova mešavina vazduha prolazi kroz vlažan materijal u gornjem delu sušare nakon čega se ispušta iz tornja zato što nije pogodan za dalju upotrebu s obzirom na visok procenat vlage. U donjem delu meša se svež sa korišćenim vazduhom što opet štedi energiju. Još jedna inovacija koja omogućava efikasno sušenje je sistem za separaciju prašine Combi-Air-Clean. Obe tehnologije BiTurbo i Combi-Air-Clean mogu se pohvaliti veoma niskim nivoom emisija i značajnim uštedama gasa i električne energije. 

 

 

Galerija

sušička kukuřice STELA BITURBO
sušička kukuřice STELA BITURBO
sušička kukuřice STELA BITURBO

Video

Obrazac

form_gdpr