+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech60
  • English148
  • Polish149
  • Serbian235
  • Ukrainian976
  • Slovak

Silosi

Silosi sa ravnim dnom do 2.200 t

Silosi sa ravnim dnom do 2.200 t

Poljski BIN silosi se proizvode uglavnom za izvoz i odlično su rešenje za čuvanje kultura u malim i srednjim silosima. Konstrukcija BIN silosa podržava maksimalnu visinu cilindričnog dela silosa do 11.45 metara.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
Silosi sa ravnim dnom 1 500 t - 33 000 t

Silosi sa ravnim dnom 1 500 t - 33 000 t

Skladištenje useva nakon žetve u visokokvalitetnim skladištima pozitivno utiče njihovu kasniju vrednost. Iz tog razloga naše linije za tretman žitarica nakon žetve opremamo američkim pocinkovanim BROCK silosima od talasastih metalnih panela. Oni su dostupni u veoma širokom rasponu veličina i kapaciteta.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
BROCK silosi sa konusnim dnom

BROCK silosi sa konusnim dnom

Konsturkcija BROCK silosa sa konusnim dnom takođe je zasnovana na principima modela EVEREST. Zahvaljujući tome ispunjavaju zahteve Eurokodova i ne zahtevaju dodatnu kalkulaciju za Evropsko tržište. Ovi rezervoari namenjeni su za kratkoročno skladištenje, kao što je skladištenje zaliha pre procesa sušenja.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
Pripremni rezervoari

Pripremni rezervoari

Češki pripremni rezervoari (akumulacioni i otpremni) se koriste za usklađivanje različitih kapaciteta transportnih puteva unutar linija za tretman žitarica nakon žetve.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »