+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • Czech785
 • English794
 • Polish799
 • Serbian809
 • Ukrainian1001
 • Slovak

Sorter žitarica po kvalitetu IQ

 • pozicioniranje pojedinačnog zrna u velikim količinama
 • veoma brza detekcija i analiza osobina pojedinačnog zrna
 • efikasno izbacivanje zrnevlja iz uredaja i njihovo razdvajanje, zrno po zrno

 Sorter žitarica po kvalitetu IQ

 • 1000+ zrna/min
 • 2 - 3 kg/h
 • 6 frakcja različitog kvaliteta

Sistem detekcije - žito i ječam

 • razne vrste svetlosti
 • do 10 merenja po zrnu
 • analiza kvaliteta na osnovu korelacija izmedu
 • obraden signal detektora pokrece jedan od tri sistema za izbacivanje 

Sistem izbacivanja - žito i ječam

 • ventili, modularni: jedan ventil po kanalu/frakciji
 • tri stuba izbacivača, jedan za svaki segment
 • izbacivač je aktiviran od strane obradenog signala detektora
 • razvrstava se u tri trakcije

 

 

Dokumenti za preuzimanje

BoMill prezentacija

Video

Obrazac

form_gdpr