+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • Czech57
 • English399
 • Polish289
 • Serbian489
 • Ukrainian973
 • Slovak

Mašine za predčišćenje RUV

 • kapacitet od 100 t/h do 600 t/h
 • 4 opcije ventilacionih sistema
 • maksimalna emisija vazduha 10 mg/m3
 • model sa jednim sitom od 4,5 m
 • rotaciono kretanje sita
 • mogućnost izmene sita i podešavanja istovarnih zona pomoću klapni
 • idealno za predčišćenje i finalno čišćenje velikog kapaciteta prilikom ekspedicije

Univerzalne RUV mašine za predčišćenje

Univerzalne RUV mašine za predčišćenje povećavaju efikasnost ne samo postupka predčišćenja nego i završnog  čišćenja žitarica, mahunarki i zrnastih proizvoda. Opremljena je sa jednim sitom sa promenljivim klapnama. Na početku procesa moguće je koristiti program predčišćenja visokih performansi nakon čega sito može biti zamenjeno kako bi se izvršilo finalno čišćenje pre isporuke proizvoda. Njihove glavne prednosti su značajno prilagođavanja širokom spektru materijala, veliki kapacitet i otpornost.

Sistem, automatski ili ručno kontrolisanih, razvodnih klapni RUV mašina za predčišćenje doprema materijal do pojedinačnih sekcija sita (3 komada na svakom nivou). Adekvatan ventilacioni sistem zajedno sa regulacijom količine i pritiska vazduha omogućava prečistaču da se izbori sa vlažnijim materijalom koji sadrži značajnu količinu nečistoća. Sistem za aspiraciju na ulaznim i izlaznim kaskadama osigurava željenu čistoću proizvoda.

Ručno prilagodljive razvodne klapne omogućavaju razvrstavanje materijala u četiri frakcije: kvalitet 1, kvalitet 2 (fragmenti bez peska), propuštanje kroz krupno i sito za prašinu. Fragmenti iz krupnog i sita za prašinu spajaju se u komori za prašinu. Pomoću ručnih ili pneumatskih klapni vrši se veoma brzo povezivanje ili odvajanje. Na raspolaganju su četiri opcije sistema vazdušnog čišćenja. Protočno čišćenje na ulazu i izlazu i recirkulaciono čišćenje na ulazu i izlazu. Recirkulaciono čišćenje smanjuje utrošak energije i količinu otpadnog vazduha. Za smanjenje prašine na izlazu postavljen je ciklon u kombinaciji sa barijerom. Za potrebe ekstremnog smanjenja prašine može se koristiti tekstilni filter kao filter izduvnog vazduha do 2 mg/m3. 

 

RUV Šema

 

 

Dokumenti za preuzimanje

RUV brošura EN.

Pawlica referentna katalog 2015

Video

Obrazac

form_gdpr