+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech58
  • English401
  • Polish291
  • Serbian491
  • Ukrainian974
  • Slovak

RV Aspirateri

  • nisu skloni habanju i zahtevaju malo održavanja (servisa)       
  • automatska regulacija punjenja
  • recirkulacija vazduha za prečišćavanje
  • kapacitet 40 t/h doi 60 t/h     

                                                                                                                                              

 

RV aspirateri

RV aspirateri se koriste za predčišćenje i čišćenje žitarica i zrna, kao što su seme repe, kukuruza, pšenice i ječma. Poseduju snažnu konstrukciju i pouzdane performanse koje ih čine idealnim za linije za tretman nakon žetve. Proizvodi za čišćenje se dopremaju direktno sa terena ili iz akumlacionih silosa.

Sitne čestice prašine temeljno se uklanjaju vazdušnim predčišćenjem ulaznog materijala, a zatim naknadim vazdušnim čišćenjem izlaznog materijala. Operater lako proverava i kontroliše proces čišćenja putem kontrolnog otvora. RV aspirateri nisu skloni habanju i imaju vrlo malu potrebu za održavanjem. Sita se mogu jednostavno i brzo promeniti sa prednjim ulazom i razdvojnim sistemom. Zahvaljujući svim ovim karakteristikama omiljene su kod operatera na linijama za tretman nakon žetve i skladišnim halama.

RV modeli imaju predsito (krupno zrno)  i glavno sito (fino zrno), prečišćen materijal se deli u četiri glavne frakcije - kvalitet 1, kvalitet 2 (fragmenti), propuštanje kroz krupno i sito za prašinu. Fragmenti iz krupnog i sita za prašinu spajaju se u komori za prašinu.  Aspirateri imaju sistem automatske regulacije punjenja i recirkulacije vazduha za čišćenje. 

Dok konvencionalni aspirateri sa naizmeničnim kretanjem koriste samo središnji deo sita za čišćenje, Gebr. Ruberg aspirateri koriste celu površinu sita zahvaljujući svojim kružnim pokretima. Ispod sita se nalaze gumene kuglice koje obezbeđuju konstantno čišćenje sita. Kružno kretanje i 100% iskorišćena površina za čišćenje osiguravaju da svako zrno na situ bude testirano i distribuirano u skladu sa tim.

 

Dokumenti za preuzimanje

RV en

Pawlica referentna katalog 2015

Obrazac

form_gdpr