+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech103
  • English525
  • Serbian604
  • Slovak

Hecto Chondrometer 0,5 l

  • Snažan nerđajući čelik
  • Jednostavna upotreba
  • Manualno upravljanje bez obzira na sito
  • Pregledni raspored u koferu
  • Tačni rezultati
  • Dobra reprodukcija rezultata

HECTO HONDROMETAR 0,5 L – Sistem za merenje hektolitarske mase

Uzorak proizvoda se umetne u hondrometar. Pomoću klapne obim primajućeg levka se precizno podesi. Sadržaj u levku se važe pomoću kompaktne integrisane vage. Nakon toga dolazi do utvrđivanja gustine uzorka i hektolitarske mase (u kg/hl) prema tabeli za korekturu.

Obrazac

form_gdpr