+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • English533
  • Serbian509
  • Slovak

Higrometar HE 60 i HE 90

  • Jednostavna upotreba
  • Precizni rezultati merenja
  • Automatska korekcija temperature
  • Širok spektar merenja
  • Čvrsta konstrukcija uređaja
  • Odobrena upotreba u mnogim zemljama
  • U skladu sa propisima, direktivama i standardima EU (OIML)

 

Higrometar HE 60 i HE 90

Ovi komercijalni higrometri su naročito pogodni za uljarice i kukuruz vlage do 46 %.

Uzorci zrna se usitnjavaju dodatnim nožem i puštaju da padnu direktno u merni instrument. Zatim sledi pooštravanje uslova visokog pritiska i odabir proizvoda za merenje pomoću tastera. Izmerena vlaga bude objavljena na displeju, vrednosti se mogu štampati i potpisati.

Uređaji ispunjavaju standarde komercijalnih merača vlažnosti zrna. Njihove prednosti su minimalni zahtev za održavanjem (servisne usluge) i dug vek trajanja.

 

 

 

Obrazac

form_gdpr