+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • English532
 • Serbian508
 • Slovak

Granomat

 • Potpuno automatizovan proces merenja
 • Jednostavan za korišćenje
 • Precizni rezultati merenja
 • Merenje celih zrna (bez usitnjavanja)
 • Integrisan štampač
 • Odobrena upotreba u mnogim zemljama
 • Merni opseg po proizvodu od 3% do 46%
 • Modularni kompleti uređaja – žitarice, mahunarke, uljarice, kukuruz i pivski ječam

Kapacitetni higrometar GRANOMAT PFEUFFER

Kapacitetni higrometar GRANOMAT koji je projektovan za linije tretmana žitarica nakon žetve može meriti sve vrste žitarica, mahunarki, uljarica, kukuruza i pivskog ječma. Zapremina uzorka za analizu je 600 ml., dok se u memoriju uređaja može uneti do 100 različitih kalibracija.

GRANOMAT meri kapacitet (dielektričnom konstantom) ubačenog uzorka zrna. Ustanovljava vlagu, zapreminsku masu (hektolitarsku težinu) i temperaturu. Uzorak se pre umetanja u sondu uređaja ne usitnjava.  Merenje je potpuno automatsko. Operater jednostavno ubaci uzorak u levak uređaja, odabere proizvod/uzorak na ekranu i započinje merenje. GRANOMAT sam meri količinu potrebnu za mernu sondu, čime se osigurava tačnost zapreminske mase. Nakon toga uređaj za razdvajanje izravna površinu, što osigurava tačnu zapreminu uzorka. Merenje kapaciteta, težine i temperature odvija se za nekoliko sekundi. Uzorak se zatim automatski prazni u fioku i može se koristiti i za dalju analizu.
GRANOMAT određuje vlagu (%), zapreminsku masu (kg/hl) i temperaturu (°C), rezultati se prikazuju na ekranu. Takođe se mogu štampati na integrisanom štampaču ili poslati na računar. 

 

 

Granomat

 

 

Obrazac

form_gdpr