+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • Czech86
 • English422
 • Serbian601
 • Slovak

RAKORAF 2 LINEAR - NOVO!

 • Kompletno uzorkovanje iz prikolice ili vagona
 • Transport uzorka u laboratoriju
 • Veličina 18,8m sa 8,8m
 • Implementacija konstrukcije pomoću stuba ili zida zgrade
 • Dokazana i patentirana tehnika uzorkovanja RAKORAF
 • Jednostavno daljinsko upravljanje
 • Brza instalacija
 • Sistem se može proširiti

Automatsko uzorkovanje RAKORAF 2 LINEAR

Efektivno i efikasno uzorkovanje je od suštinskog zanačaja za tačne procene serija dopremljenog zrna. Uzimanje uzoraka koristeći sempler RAKORAF 2 LINEAR je najbrži i najlakši način da se dobije reprezentativan uzorak na prijemnom mestu. RAKORAF 2 je pogodan za sve vrste žitarica, uljarica i mahunarki.

RAKORAF 2 koristi patentirani sistem cirkulacije vazduha CONVAC, koji pruža reprezentativni uzorak eliminacijom „efekta vakuma“ tj relativne količine. 

Teleskopska ruka sa iglom za uzorkovanje može se pomerati daljinskim upravljanjem na željenu lokaciju u kratkom vremenskom roku. Ruka dopušta brzo bočno kretanje sa mogućnošću horizontalnog okreta do 350 stepeni. Ovo rešenje nam omogućava brzo uzorkovanje robe. Reprezentativni uzorak iz sonde prenosi cirkulisanim vazduhom u laboratoriju gde se obavljaju sve analize.

Transport materijala u laboratoriju obezbeđen je putem creva, ventilatora i ciklona.

 

 

 

 

Galerija

Systém pro automatický odběr vzorků obilí Rakoraf 2 Linear od firmy Pfeuffer
Systém pro automatický odběr vzorků obilí Rakoraf 2 Linear od firmy Pfeuffer
Systém pro automatický odběr vzorků obilí Rakoraf 2 Linear od firmy Pfeuffer
Systém pro automatický odběr vzorků obilí Rakoraf 2 Linear od firmy Pfeuffer
Systém pro automatický odběr vzorků obilí Rakoraf 2 Linear od firmy Pfeuffer

Obrazac

form_gdpr