+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
 • Czech88
 • English150
 • Polish151
 • Serbian236
 • Ukrainian990
 • Slovak

Betonski silosi

 • povećanje konkurentnosti
 • smanjenje radne snage
 • bolji tok informacija
 • mogućnost komunikacije sa računarsko operativnim sistemom
 • on-line pregled o stanju zaliha u magacinu

Mogućnost modernizacije betonskih silosa

Zbog nedostatka čeličnih silosa dovoljnog kapaciteta u prošlosti su pre svega građeni betonski silosi velikog kapaciteta koji su u centralno kontrolisanoj državi imali jasan zadatak, osigurati dovoljan kapacitet za skladištenje za mlinsku industriju i fabriku za proizvodnju hrane za životinje. Broj pojedinačnih izgradnji može se računati u stotinama, te ukupan kapacitet skladištenja premašuje 3,5 miliona tona

Trenutačno tehničko i tehnološko stanje ovih poslova je u velikoj meri odraz datuma izgradnje i, sa današnje perspektive se čini da nije dovoljno. Apsolutna većina betonskih silosa koristi tehnologije razvijene u vremenu njihove izgradnje, i to prema zahtevima tadašnjih poslova. Prvobitno instalisana snaga za prijem, transportnih puteva i ekspedicije od 60 do 80 t/sat, u velikoj meri može da ograničava samo funkcionisanje takvog rada, posebno u slučajevima kada vlasnik silosa želi da zadovolji dobavljačima i svojim poslovnim partnerima. Ukratko rečeno – rad koji ne prođe modernizacijom i povećanjem kapaciteta tehnologije rezignirao je u pružanju dobrih usluga dobavljačima, ali posebno u vezi bilo koje veće poslovne ambicije.

Nedostaci starih betonskih silosa

Niska snaga, nepouzdanost, kadrovske potrebe, neekonomičan rad.

Modernizacija

Prijem, povećanje snage (učinka), čišćenje, sušenje, transportni putevi, elektroinstalacija, kontrola

Rezultat

Povećanje konkurentnosti, smanjenje radne snage, bolji tok informacija, mogućnost komunikacije sa računarsko operativnim sistemom, on-line pregled o stanju zaliha u magacinu.

Sa radnog stajališta najvažnija je pouzdanost cele tehnologije, jednostavno i intuitivno rukovanje. Oboje je zadovoljeno korišćenjem industrijskog računara i pojedinačnih električnih elemenata od kompanije Siemens. Ceo silos može se kontrolisati preko ekrana računara i na njemu prikazanoj tehnološkoj šemi. Kao što se danas mala deca uče koristiti računarsku tehniku, tako jednostavno može da se nauči upravljanje tehnologije betonskog silosa.

Povezivanje potencijala betonskih silosa i modernizacije tehnologije pruža skoro neograničene mogućnosti, ostaje samo pitanje da li je već nastalo vreme da to vlasnik shvati. Tko želi biti uspešan u agrarnom poslovanju sa fizičkom robom, treba da ima barem uporedivu opremu kao što su agroterminali koje znamo iz inostranstva.

Primeri iz prakse

U Češkoj postoji betonski silos koji momentalno prolazi kroz sveobuhvatnu modernizaciju. U ovom silosu trenutno rade tri prijemne korpe sa ugrađenim transporterima marke Skandia Elevator, svaki snage od 120 tona za sat. Takođe je povećana i snaga elevatora na 120, odnosno 150 t/sat. Redleri za punjenje i pražnjenje takođe su zamenjeni za transportere kompanije Skandia Elevator, jedna od najsnažnije industrijske serije. Na kraju je u celu tehnologiju ugrađena mašina za prečišćavanje Gebr. Ruberg, snage 200 t/sat, koju smo uspeli uklopiti na šesti sprat silosa, znači do dvadeset metara iznad zemlje, odnosno direktno u puteve za primanje i ekspediciju. Zbog potrebe što je moguće brže ekspedicije, najekonomičnije postizanje transportnih tereta  postignuto je optimizacijom procesa i upotrebom ekspedicijskih redlera snage od 200 t/sat postignut je učinak prilikom utovara u vagone i isto tako u kamione. Otpremani materijal se naravno važe pomoću sertifikovane vage sa tačnošću koja se zahteva u trgovačkom odnosu. Upravo ovakva brzina utovara zahtevala je sofisticirano rešenje  banalnog problema koji se nalazio u fiksnoj lokaciji na izlazu iz transportnog puta i potrebe kretanja prevoznog sredstva za postizanje optimalnog rasporeda materijala, nipošto prosipanja. Fizički nije moguće da vozač kamiona ili zakretač (pomerač) šinske kompozicije prati utovar i takođe da se pomiče autom ili da javlja kada je potrebno pomicanje. Ceo ovaj problem rešen je pomoću instalacije kamera koje se nalaze prema izlazu materijala i wi-fi mreže u celom prostoru utovara. Slika koja je online preneta u tablet u kabini, sofisticirano je i za radnike udobno rešenje koje naravno isto tako povećava ukupnu brzinu utovara. 

 

 

Galerija

ZZN Svitavy a. s. 1.jpg
ZZN Svitavy a. s. 4.jpg
ZZN Svitavy a. s. 5.jpg
Primagra, a. s. Votice 6.jpg
Primagra, a. s. Votice 1
Kombinat Rolny, Kietrz
ZZN ve Vysokém Mýtě, a. s. 2.jpg
Primagra, a. s. Milín 1
Primagra, a. s. Milín 2
Primagra, a. s. Sedlčany 1
Primagra, a. s. Milín 3
Primagra, a. s. Sedlčany 2
ZZN Polabí a. s. Pečky
ZENA Mimoň
Obila Kutná Hora 1
Obila Kutná Hora 2
ZENA Mimoň a. s. 2
Primagra, a. s. Milín 3

Obrazac

form_gdpr