+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech110
  • English423
  • Polish358
  • Serbian349
  • Slovak

Novi model silosa EVEREST

BROCK je predstavio novu seriju silosa EVEREST

Na osnovu stalno sve veće globalne potražnje za skladištenje zaliha robe napravljen je novi model silosa EVEREST. Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji silosi BROCK mogu biti visine čak do 40 luba i prečnika od 47,6 m. To je najveća vrednost na tržištu koja dokazuje poseban karakter ove tehnologije.

Kompletna rekonstrukcija izvršena je na konstrukciji cilindričnog dela silosa i krova. Ona trenutačno omogućava ekstremno opterećenje od 59 000 kg na vrhu silosa. Interesantno je pomenuti, do sada najveći silos BROCK sagrađen je u SAD, u blizini Čikaga, u državi Illinois. Ima prečnik 47,6 m i u njemu se može spremiti 33 hilj. tona žitarica. Da možemo govoriti o stvarno kvalitetnom i dugotrajnom spremanju, u silosu treba da je osigurano dovoljno ventilacije. Ventilacija je u silosima omogućena preko poda sa rešetkama, ili kanala za ventilaciju koji se nalaze u osnovnom panelu silosa, njihov oblik tačno je napravljen prema potrebi ventilacije. Enormna visina silosa takođe generiše ekstremni pritisak na ploče sa rešetkama i njihove oslonce (nosače). Patentirani oblik rešetki TRI-CORR sa pojačanim rebrom u kombinaciji sa nosačima PARTHENON pokazuju veoma visoku čvrstoću i otpornost i u slučaju najvećih mernih pritisaka generisanih kolonom žitarice. Dovođenje vazduha obezbeđuju radijalni ventilatori visokog pritiska koji se proizvode u Češkoj. U cilju sprečavanja stvaranja kondenzata u prostoru ispod krova silosa ugrađujemo izduvne ventilatore protiv kondenzacije Ex izvedbe. Pražnjenje silosa najpre se odvija preko glavnog ispuštanja preko gravitacije i posle toga pomoću rotacione freze za pražnjenje koja osigurava da se silos potpuno isprazni.

Silosi BROCK opremljeni su lokalnim softverom za kontrolu na platformi SIEMENS koji radnicima pruža pregled o svim glavnim podacima. Informiše o toku punjenja, punoći silosa i temperaturi u unutarnjem prostoru silosa. U silosu se nalaze viseći kablovi za merenje toplote, senzori su razmešteni u udaljenosti od 1 do 1,5 m, kako bi se obezbedilo snimanje po celoj visini silosa. Silosi takođe imaju automatsku meteorsku stanicu za puštanje ventilacije s obzirom na spoljašnju temperaturu, vlažnost i vreme.

Svi silosi BROCK koji se dopremaju na evropsko tržište konstruisani su prema zahtevima i potrebama navedenim u tzv. Eurokodu 3 i može se sklopiti osiguranje od rizika.

 

Největší silo BROCK EVEREST na světě stojí v Illionis v USA.
Sila na obilí BROCK EVEREST
Sila na obilí BROCK EVEREST
Sila na obilí BROCK EVEREST v Moravských Budějovicích
Sila na obilí BROCK EVEREST v Moravských Budějovicích

Dokumenti za preuzimanje

Leták Everest