+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech211
  • English544
  • Polish347
  • Serbian468
  • Slovak

Nove sušare STELA BiTurbo suše žitarice još efikasnije

Nove sušare STELA BiTurbo suše žitarice još efikasnije

Tretman žitarica sušenjem je najsavršenija metoda konzervacije koja je neophodna za skladištenje kukuruza, suncokreta i uljane repe, često puta i žita. U slučaju „mokre žetve“, kao što je to bio slučaj ove godine, ogromna prednost za preduzeće je sopstvena sušara, pošto sušenje pružanjem usluge zaista puno košta. Zahvaljujući novim sušarama Stela BiTurbo koje firma Pawlica danas nudi, sušenje žitarica je još jeftinije nego bilo kada pre toga.

Porodična firma STELA-LAXHUBER Gmbh iza sebe ima80-godišnju istoriju. U sadašnje vreme na tržište isporučuje široki asortiman sušara ne samo za žitarice, ali i za voće, drveni otpad ili digestat. "STELA je proizvedena od ojačanog aluminijuma koji je potpuno otporan na koroziju. Njen kapacitet se kreće od 5 do 250 t/s. Sklop STELE uvek može biti po izboru, međutim, kupac ima nekoliko mogućnosti grejanja, ventilacionu tehniku, rekuperaciju temperature, ograničenje prašnjavosti, buke i automatsku regulaciju vlažnosti. Sušare se nude serijske ili kontinualne, mobilne ili stacionarne serije. Sve vrste sušara kontrolišu se pomoću industrijskog automata Siemens i upravljaju sa tastature prema podacima prikazanim na displeju", informiše Inž. Pawlica.

Iz prakse je poznato da se sušare Stela-Laxhuber odlikuju malom potrošnjom gasa i struje, takođe imaju niske merne troškove goriva za sušenje jedne tone za 1 % vlage. „Ako sušaru Stela-Laxhuber koristimo za sušenje uljane repe, delimično za žitarice i uglavnom za kukuruz, vreme povratka investicije je otprilike za dve godine,“ kaže upravnik firme Inž. Petr Pawlica, MBA.

Sušare Stela takođe su veoma cenjene zbog svoje pažljivosti prema žitaricama. Prilikom sušenja ne dolazi do mehaničkog oštećenja zrna i ne smanjuje se klijanje.

Revolucija u sušenju kukuruza

Protekle godine firma Stela-Laxhuber pustila je na tržište revolucionarnu tehnologiju BiTurbo koja omogućuje dvofazno grejanje žitarica. "Nova generacija sušara BiTurbo koristi potpuno nove tehnološke elemente, njihova prednost je smanjivanje potrošnje temperature za čak 15 % i sprečavanje oštećenja žitarica prilikom sušenja. Za razliku od prethodnih modela kod novih su korišćena dva plamenika za sagorevanje, ali svaki od njih se može podesiti na drugu temperaturu. Znači da se sušenje odvija u dve faze, pa se značajno može regulisati količina korišćene toplote, i na taj način uštedeti dosta novca", informiše Inž. Pawlica. Tačnije rečeno, toranj sušare je podeljen u dva dela sa različitim temperaturama sušenja. Dok se u gornjem delu suši veoma vlažno zrno na temperaturi od 90 do 100 °C, u donjem delu se odvija njegovo dodatno sušenje na puno višoj temperaturi (od 130°C do 150°C). Pošto se kukuruz suši postepeno, ne dolazi do oštećenja zrna i također se uštedi značajna količina energije. U slučaju kada sa polja stigne kukuruz sa manje vlage, za sušenje se može koristiti samo jedan plamenik, konkretno plamenik u donjem delu, gornji deo samo zagrejava.

Svaki deo sušare STELA BiTurbo ima i sopstveni ventilator, te za grejanje koristi drugi tip vazduha. U gornjem delu se za sušenje zrna koristi samo sveži zagrejani vazduh, koji se nakon „upotrebe“ iz tornja ispusti. U donjem delu se u sveži vazduh meša korišćeni vazduh, tako da se energija ponovo štedi.  Sušare takođe imaju novi sistem za dvostepeno skidanje prašine Combi Air Clean.

Kako to funkcioniše

Kao što objašnjava projektant i konstrukter firme Pawlica Inž. Martin Novák, revolucionaran raspored vazdušnih kanala kod sušara Stela sa tehnologijom BiTurbo smanjuje potrebnu količinu zagrejanog vazduha čak za 50 %, što dovodi do smanjenja potrebe toplotne energije čak za 15 % u poređenju sa konvencionalnim tipom sušare sa aktivnom obnovom toplote. Kao što je dalje opisano, sveži okolni vazduh se usisava u donjem delu sušare da se zagreje, na primer plamenikom koji sagoreva prirodni gas i odatle je vođen u donji deo tornja sušenja, tzv. oblasti suhog zrna, zajedno sa unapred zagrejanim vazduhom iz tzv. rashladne zone. Ovde se kod proizvoda, obrnuto nego je to kod sadašnjeg procesa sušenja, uzima vlaga pomoću vazduha zagrejanog na temperaturu čak do 150°C, i ne dolazi do oštećenja zrna kukuruza, jer se u ovom području vlaga proizvoda kreće između 18-20 % vlage. Neprekidno dosta vrući vazduh koji napušta oblast suhog zrna dalje je vođen u gornji deo sušenja preko pomoćnog aksijalnog ventilatora, tamo se opet meša sa okolnim vazduhom usisavanim u gornjem delu sušare, kojega zagrejava drugi plamenik na temperaturu od 120 do 130°C. Ovako zagrejani vazduh prolazi kroz materijal u oblasti vlažnog zrna i kasnije je izduvan u okolnu atmosferu pomoću drugog aksijalnog ventilatora.

Nove sušare već imaju u Poljskoj i Sloveniji

Nove sušare STELA BiTurbo veoma su snažna tehnologija, stoga su namenjene za velika poljoprivredna preduzeća, prehrambene firme ili poljoprivredne nabavke. One mogu da rade sa potrošnjom ispod 1m3 gasa za jednu tonu i procenat. „Ušteda energije je velika i investicije se isplate. Na primer prilikom sušenja 10 hilj. tona kukuruza godišnje se njen povratak kreće u periodu od jedne do dve godine,“ informiše Inž. Pawlica. Za ove sušare pokazalo je interes već nekoliko firmi u Nemačkoj i Francuskoj. Dve instalacije sušara u inostranstvu takođe je osigurala firma Pawlica s. r. o. Prva je sagrađena u okviru projekta realizovanog za prehrambenu grupu Panvita, u blizini Maribora u Sloveniji. Osim sušare BiTurbo snage 100 t/h takođe je isporučena i mašina za prečišćavanje Gebr. RUBERG RUV 100 i transportni sistemi Skandia. To sve u protiv eksplozivnom dizajnu ATEX i prašnjavosti do 10 mg/m3. U isto vreme izvršena je i obnova postojećih silosa. Firma Pawlica s. r. o. je ovaj projekat realizovala zajedno sa svojim partnerom STELA Engineering GmbH. „Zbog velikog interesa poljoprivrednika smo ove godine u oktobru organizovali dane otvorenih vrata. Prilikom ove prilike posetioci su mogli da vide našu sušaru i mašinu za prečišćavanje tokom rada prilikom tretmana kukuruza posle berbe,“  otkriva Inž. Pawlica.

Drugi interesantni projekat u vezi instalacije sušare BiTurbo snage 30 t/h realizovan je za poljsku firmu Konspol sa sedištem u Gierlatowu. Ovde je izgrađen prijem snage od 100 t/h, sagrađen je par snažnih silosa BROCK (16.000 m3) i  pet ekspedicionih kaseta po 30 t sa tenzometrijskim vaganjem. Firma je imala visoke zahteve za čišćenjem, stoga je ugrađen prečistač Gebr. RUBERG RVS100, koji su takođe povezani sa postojećim silosima. 

Više u proizvodi BiTurbo

Galerija slika iz Slovenačke firme Panvita

Sušička STELA BITURBO, Panvita Group, Slovinsko
Sušička STELA BITURBO, Panvita Group, Slovinsko
Sušička STELA BITURBO, Panvita Group, Slovinsko