+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech218
  • English546
  • Serbian470
  • Slovak

Novi sistem efikasnog transporta Pumpe Hutchinson

Novi sistem efikasnog transporta Pumpe za žitarice američkog proizvođača Hutchinson

Najnovije u transportu žitarica je takozvana pumpa za žitarice (Grain Pump) od američkog proizvođača Hutchinson. To je na prvi pogled inovativna i netradicionalna tehnologija za transport materijala u silosima, tzv. sistem za žitarice koji je veoma efektivan i sa nizom prednosti. Zato ju stalno sve češće stavljamo u naše projekte. 

Među glavne prednosti spada bolji prevoz, visoki kapacitet i potreba manje snage motora nego je to kod klasičnog transporta pomoću redlera i elevatora. Jasna prednost je takođe manje habanje u odnosu na "konvencionalne" transportere. Pumpa za žitarice napravljena je od galvanski pocinkovanih valjanih cevi na kojima su na robusnim čeličnim lancima pričvršćeni plastični (od poliuretana) okrugli nosači. Sistem je projektovan tako da se izbegne oštećenje materijala i za prevoz samo iz dela za punjenje u deo pražnjenja. Bolji je od klasičnog načina transporta, kod kojeg se zrno oštećuje na mestu pražnjenja iz jednog transportera u drugi. To je evidentno i iz rezultata istraživanja izvršenog na Mendelovom Univerzitetu u Brnu. Prilikom ispitivanja transporta pšenice, pivskog ječma, uljane repice i kukuruza nije dokazano nikakvo oštećenje zrna. Za ovu tehnologiju firma Pawlica, s. r. o. dobila je nagradu Grand Prix na sajmu Techagro.

Tehnološko rešenje pumpe za žitarice omogućuje znatnu varijabilnost i veoma je jednostavno za instalaciju. Transporter uvek vodi preko površine, tako da nisu potrebni skupi i teški građevinski radovi. Iako se radi o američkoj tehnologiji, u Republici Češkoj se instalira sa češkim motorima i električnim komponentama. Prednost je i to da ova tehnologija ispunjava EU standarde.