+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech8
  • English1360
  • Polish139
  • Serbian230
  • Ukrainian882
  • Slovak

Kontakt

Filijala firme u Srbiji

Pawlica d. o. o.
Njegoševa 2
21000 Novi Sad
Srbija

Václav Bouz        tel.: +420 725 009 309  
  e-mail: Turn on Javascript! 

 

 

Filijala firme u Poljskoj

Pawlica, Sp. z o. o.
Numer KRS: 0000454765
REGON: 022098826, NIP: PL 899-274-25-35
ul Kościuszki 198/44
PL 50-437 Wroclaw
Polska

Tel.:  +48 71 727 14 36 
Fax:  +48 71 727 14 36   
e-mail: Turn on Javascript!   

Sediště kompanije u Češkoj

PAWLICA s. r. o.
Drnovská 1118/53a
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Česká republika

Tel.:  +420 235 301 321
Fax.: +420 222 263 816
Turn on Javascript!, www.pawlica.cz

Trgovački menadžer za Slovačku

Ing. František Beneš trgovina, montaža, servis
  e-mail:  Turn on Javascript!
  mobil:   +420 725 390 758
  Mendelova Univerzita, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Trgovački menadžer za Srbiju

Václav Bouz e-mail: Turn on Javascript!
  tel.: +420 725 009 309

Montaža, elektromontaža, servis

Firma PAWLICA ima na raspolaganju 6 centara sa kojima ima sklopljen ugovor u Češkoj i  na Moravi sa sertifikatom od dobavljača firme Pawlica s.r.o. za mehaničke montaže, elektromontaže, revizije za elektriku i gas, izveštaje i izjave za državne organe, servis.

Kontakt:  Turn on Javascript!