+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech12
  • English369
  • Polish244
  • Serbian353
  • Ukrainian906
  • Slovak

Predstavništva i izvoz

Predstavništva i izvoz

Poslednjih godina kompanija Pawlica s.r.o. razvija svoje aktivnosti na inostranom tržištu. S obzirom da Češko tržište nije veliko, nastojimo da svoju tehnologiju plasiramo i u drugim zemljama. Osim Slovačke, gde već dugo imamo svoje predstavništvo, naše poslovanje se širi na druge zemlje kao što su Poljska, Slovenija i Srbija.

Poljski poljoprivrednici su veoma zainteresovani za visokokvalitetnu tehnologiju tretmana nakon žetve, samim tim je i kompanija imala značajan uspeh u ovoj oblasti. Pre dve godine otvoreno je novo predstavništvo u Wroclavi (Poljska) koje vodi suvlasnik dipl. ing. Slawomira Zembrzycky. Tokom prve i veoma uspešne sezone instalisano je šesnaest sušara STELA uključujući i novitete sa dvostepenim grejanjem vazduha BiTurbo kao i četiri mašine za čišćenje Gebr.RUBERG i završena kompletna rekonstrukcija linije za tretman nakon žetve u GR Bojanowo. Trenutno su u toku drugi projekti za izgradnju sušara i hala za skladištenje sa silosima BROCK, BIN i MFS. 

2013. godine Pawlica s.r.o. je ušla na slovenačko tržište. Pod okriljem brenda STELA Engineering GmbH, koji je objedinio kompanije Pawlica s.r.o. i STELA LAXHUBER GmbH, realizovan je projekat za poljoprivredno-prehrambenu grupu Panvita u blizini grada Maribor. Pored sušare STELA BiTurbo za kukuruz snage 50 t/h takođe su isporučeni i mašina za pred-čišćenje GEBR. RUBERG RUV 200 kao i Skandia transportni sistemi. Sve pomenuto je isporučeno u protiv požarnom dizajnu, sa ATEX sertifikatima i limitom prašnjavosti do maksimalno 10 mg/m3. Istovremeno izvršena je i obnova postojećih silosa. Brend STELA Engineering GmbH nastavlja da bude deo zajedničkih projekata u istočnoj Evropi zajedno sa kompanijom STELA LAXHUBER GmbH. 

Početkom 2015. godine otvoreno je i predstavništvo Pawlica s.r.o. u Novom Sadu (Srbija), koje vodi suvlasnik  mr Predrag Šaponjac čime su započeti novi projekti koji se odnose na linije za tretman zrna nakon žetve, skladištenje itd.

Pawlica s.r.o. pripada grupi kompanija sa najvišim nivoom ugleda u Češkoj. Kompanija je ispunila najstrože kriterijume kredibiliteta i pouzdanosti u peridou zadnjih deset godina, i samim tim spada u ekskluzivnu grupu 0,2 % čeških preduzeća kojima je dozvoljeno da koriste najvišu sertifikacionu ocenu AAA. 

Izvoz u ostale zemlje članice Evropske unije, se licima registrovanim za porez u drugoj zemlji članici, obračunava bez PDV-a u u skladu sa režimom obrnute naplate. U slučaju finansiranja izvoza, individualnim pristupom nalazimo rešenje u skladu sa finansijskom situacijom klijenta i njegovim određenim uslovima poslovanja.