+381 21 521 846
PAWLICA E-SHOP
  • Czech11
  • Polish243
  • Serbian352
  • Ukrainian905
  • Slovak

Danas

Danas

Naša kompanija već više od 18 godina snabdeva poljoprivrednike u Češkojkvalitetnom tehnologijom za sušenje, čišćenje i skladištenje ne samo žitarica, već i druge robe. Dobro nam je poznato koliko je za poljoprivrednike značajan tretman žitarica nakon žetve. Zahvaljujući tome poljoprivrednici mogu povećati vrednost proizvedenih proizvoda što rezultira prodajom sa većom dobiti. Iz tog razloga specijalizovali smo se za prodaju tehnologije koja je prema zrnu „prijateljska“, ali takođe i veoma pouzdana i efikasna. Pored visoke stručnosti u postavci novih linija za tretman žitarica nakon žetve po principu „ključ u ruke“, podjednako smo stručni i u rekonstrukciji postojećih linija. Saradnja sa nama obuhvata: pripremu idejnog rešenja i izradu projekta, isporuku tehnologije što podrazumeva mašinsko i električno povezivanje kao i postvaku automatskog kontrlonog sistema i puštanje linije u rad. Ustaljena praksa je da vršimo obuku radnika i pokretanje probnog rada. Pored toga pružamo servis u garantnom i post garantnom roku.

Prilikom projektovanja linija za tretman žitarica nakon žetve i sistema za njihovo skladištenje oslanjamo se na bogato iskustvo naših specijalista. Nudimo najbolja rešenja mašinske tehnologije za tretman nakon žetve i implementiramo je u linije prema zahtevima klijenta. Kod ključnih mašina oslanjamo se na vrhunsku inostranu tehnologiju, a prilikom standardne opreme linija koristimo najbolju domaću tehnologiju. Kvalitetan izbor proizvođača i dugotrajna saradnja sa njima omogućavaju nam brzu realizaciju kako isporuka pojedinačnih mašina, tako i investicionih celina. To takođe omogućava isporuku tehnologije prilagođene našim uslovima. Dugotrajni dobri odnosi sa našim partnerima imaju značajan pozitivan uticaj na servis i održavanje isporučenih uređaja. Prilikom montažnih radova i realizacije na terenu oslanjamo se na partnere  koji vrše montažu i održavanje.

Ni istraživanje, ni razvoj nisu zapostavljeni u našem poslovanju. Trenutno sarađujemo na različitim projektima sa Mendelovim Univerzitetom u Brnu i Istraživačkim ustanovom poljoprivredne tehnike u Ruzyni. Podržavamo ekološki prihvatljive izvore energije i član smo Češkog udruženja za biomasu CZ BIOM. Pored ostalog posedujemo i sertifikat za instalaciju kotlova za sagorevanje biomase kompanije Verner. 

Sedište kompanije Pawlica s.r.o.  nalazi se u Drnovskoj ulici u Pragu 6, Ruzyni. Novo sedište u čijem sastavu se nalazi i magacin rezervnih delova je sagrađeno na ovoj lokaciji pre nekoliko godina. Povećan obim poslovanja u istočnoj Bohemiji i u Polabí zahtevao je  otvaranje novog predstavništva u Opočnu, u prostorijama preduzeća AT Com DOO koje se pre par godina pridružilo našim servisnim i montažnim centrima u Republici Češkoj. 

 

U toku proteklih 19 godina, pod rukovodstvom projektnih menadžera i projektanta obučenih od strane dipl.ing. Rudolfa Pawlica. izgrađeno je 300 sušara, a u čeličnim pocinkovanim silosima uskladišteni su usevi obima 900.000 tona žitarica i druge robe.“